HÅLLBARHET I ALLA LED

Det spelar ingen roll hur bra ett företag sköter sitt hållbarhetsarbete om leverantörerna missköter sig. Leverantörsgranskning är en av de viktigaste faktorerna för långsiktig hållbarhet. Med vårt riskvärderingsverktyg kan ni snabbt och effektivt granska alla era leverantörer.

Få koll på leverantörerna med några klick

Via en enkät besvarar leverantörerna frågor om bland annat arbetsförhållanden, miljö och klimat, transporter och anti-korruption. Leverantörerna får också redogöra för vilka hållbarhetskrav de ställer på sina egna underleverantörer. Det enda ni behöver göra är att ladda upp e-postadresserna till era leverantörer.

Verktyget gör jobbet

Systemet analyserar svaren och kartlägger riskerna i leverantörskedjan. Grafer och diagram visar risknivåer inom de viktigaste hållbarhetsområdena och ni kan se vilka leverantörer som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och vilka som är högriskleverantörer. Ni kan också se var de varor och tjänster ni köper är producerade, och vilka risker som gäller för varje land.

Allt på samma ställe

I instrumentpanelen samlas all data i överskådliga tabeller och grafer. Enskilda svar och uppladdade certifikat och dokument finns tillgängliga, och ni kan göra egna anteckningar om varje leverantör. Resultat och sammanställningar kan laddas ner för presentationer och redovisningar.

Lätt att arbeta vidare med

Granskningen blir en viktig del i ert fortsatta hållbarhetsarbete. Med automatiserad datainsamling och riskbedömning kan ni följa utvecklingen över tid, jämföra leverantörer med varandra och få hjälp att fatta beslut om vilka krav ni bör ställa. Ni kan också skräddarsy enkäter för olika leverantörsgrupper.

Testa
Premium
Antal leverantörer
3 st
Obegränsat
Antal enkäter
1 st
Obegränsat
Skräddarsy enkäter
Exportera resultat
Gratis
Kontakta oss

Kom igång direkt

Anmäl dig och testa verktyget och upptäck hur snabbt och enkelt ni kan minska era risker och få koll på era leverantörer. Eller kontakta oss för mer information om funktioner, priser och hur vi kan skräddarsy tjänsten efter era behov.

Kontakta oss
E-post: survey@dorightpartner.com
Telefon: +46 709 304003