Vilka miljömärkningar kan man lita på?

Marknaden svämmas över rättvise- och miljömärkningar och det blir allt svårare att veta vilka certifieringar man kan lita på.

Svaren på några grundläggande frågor kan hjälpa dig att få en hygglig bild av ett märkes trovärdighet.

• Vilka krav ställs på certifierade produkter och företag?

• Vem står bakom märkningen?

• Vilket syfte har organisationen?

• Hur kontrolleras kraven?

• Vem utför kontrollerna?

• Vad händer med de företag och produkter som inte lever upp till kraven?

 

Do Right har stor erfarenhet av att utvärdera certifieringar och hållbarhetsmärkningar. Vi analyserar och kontrollerar dina leverantörers märken och bedömer deras trovärdighet. Vi ger också råd om vilka certifieringar som är lämpliga för ditt eget företag och produkter.